ZendVN - Học lập trình online

logo.png
Sách VS Code

Những câu hỏi phỏng vấn SQL - Phần 2

thumb.jpg
Phỏng vấn lập trình viên

Xin chào các bạn, ở bài viết trước, ZendVN đã chia sẻ cho các bạn 20 câu hỏi phỏng vấn về SQL. Trong bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn SQL kinh điển khác để các bạn có thể luyện lại trước khi đi phỏng vấn để có thể tự tin hơn.

 1. Lệnh nào để đổi tên một cột trong đầu ra của truy vấn SQL?

 2. Thứ tự của SQL SELECT?

 3. Giả sử một cột Student có hai cột, Name và Marks. Làm thế nào để có được Name và Marks của ba sinh viên top đầu?

 4. SQL comments là gì?

 5. Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETE và DROP?

 6. Các thuộc tính của một giao dịch là gì?    

 7. ROWID nghĩa là gì?

 8. Xác định UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT?

 9. Giao dịch ( transaction) là gì?    

 10. Sự khác nhau giữa UNIQUE và PRIMARY KEY constraints là gì?    

 11. Khóa tổng hợp (Composite primary key) là gì?

 12. Subquery là gì?

 13. Tối ưu hoá truy vấn là gì?

 14. Collation là gì?

 15. Tính toàn vẹn tham chiếu là gì?

 16. Hàm Case là gì?    

 17. Xác định một bảng tạm thời?

 18. Làm thế nào chúng ta có thể tránh trùng lặp hồ sơ trong một truy vấn?    

 19. Giải thích sự khác nhau giữa Đổi tên (Rename) và Bí danh (Alias)?    

 20. View là gì?    

 21. Lợi ích của Views là gì?

 22. Liệt kê các đặc quyền khác nhau mà người dùng có thể cấp cho người dùng khác?

 23. Schema là gì?

 24. Bảng là gì?

 25. Chế độ xem (View) có chứa dữ liệu không?

 26. Chế độ xem có thể dựa trên chế độ xem khác không?

 27. Sự khác biệt giữa mệnh đề Having và mệnh đề Where?

 28. Sự khác nhau giữa bảng tạm cục bộ (Local) và bảng tạm toàn cầu (Global) là gì?    

 29. CTE là gì?

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình SQL kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất